Målsättning | Hur man sätter mål

Dela inlägget

”A GOAL PROPERLY SET IS HALFWAY REACHED”
-Zid Ziglar


Varför mål?

Att uppnå något man länge velat kan bidra till en ökad motivation och träningsvilja, men själva strävan i sig kan också ge dessa effekter. Att ha tydliga mål i sin träning är därför en viktig faktor för att nå de resultat man vill.

Träningsmål hjälper dig att styra dina handlingar åt det håll du vill. Det ger en riktning åt din motivation. Vilken typ av mål man har kommer att påverka om motivationen styrs av yttre eller inre faktorer, samt hur stor motivationen är. Därmed är även typen av mål viktigt för att nå de mål man vill.

Långsiktiga och kortsiktiga mål

För att behålla sin motivation under en längre tid vill man sätta både kortsiktiga- och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål kan ses som delmål till de slutgiltiga långsiktiga målen och är till för att ge mer frekventa belöningar som triggar motivationen att fortsätta mot det långsiktiga målet. Dessa kan även öka självförtroendet som kan ge en positiv inverkan på träningen och träningsresultaten. De långsiktiga målen är större och sträcker sig över en längre tidsperiod. Medan de kortsiktiga målen är mer till för att ge motivation på vägen, så är det här det du verkligen vill uppnå. Längden för de olika målen kan variera väldigt mycket beroende på hur lång tid ditt långsiktiga mål beräknas ta att uppnå. Om ditt långsiktiga mål ligger flera år framåt i tiden kanske du behöver både kortsiktiga mål som handlar om månader och medellånga mål som handlar om hela år.

Vinnare Strength Endurance herrar 2022

Olika typer av mål

Utöver olika längd på målen vill man även ha olika typ av mål. Här brukar man tala om resultatmål, prestationsmål och processmål.

Resultatmål

Resultatmål är mål som är direkt jämförbara med andra, för att avgöra om ens prestation är bättre, sämre eller lika. Ett resultatmål skulle till exempel kunna vara att få kliva upp på prispallen i SM eller att få mest statics-poäng i freestyle.

Prestationsmål

Prestationsmål inriktar sig mer på sin egen prestation nu och förr. Dessa är också jämförelsebara, men utgår till skillnad från resultatmål enbart från en själv. Ett prestationsmål skulle exempelvis kunna vara att få en lägre tid på strength-endurance än året innan eller att lära sig ett nytt trick.

Processmål

Processmål utgår också från en själv, men handlar inte direkt om prestation utan om utförande och känsla, som att känna ett bra flyt under en prestation. Processmål kan dock leda till bättre prestation. Ett processmål skulle exempelvis kunna vara att under en tävling ha ett bra flow under sin freestyle-runda eller få så några no-reps på strength-endurance som möjligt.

Varför ha olika typer av mål?

Fördelen med prestations- och processmål är att man kan lyckas med dem oberoende av hur konkurrenterna presenterar. Att enbart sätta resultatmål har visats öka oro/ängslan samt andra prestationsnedsättande känslor vid tävling, och det kan därför vara fördelaktigt att använda sig utav alla tre typer av mål.

En annan metod man kan använda sig av är att mestadels fokusera på prestations- och processmål nära inpå en tävling samt resultatmål under försäsongsträning. Värt att tillägga är dock att detta såklart varierar från person till person. Kanske påverkas inte just du av resultatbaserade mål under en tävling? Det är därför bra att testa sig fram och göra det som passar en själv bäst – som med det mesta.

Pull ups - Calisthenics Sverige
SM 2022

Hur sätter man mål?

Här kommer till sist några konkreta råd för hur du kan tänka när du sätter upp nya mål. Såklart vill du då sätta SMARTA, och kan då använda dig av denna mall:

Specifika mål – Målen ska vara definierade och avgränsade, då det gör det lättare att utvärdera dem samt upprätthålla motivationen över tid. Motivationen koncentreras när målen är få.
M
ätbara mål – Kvantifiera målen, då det gör det lättare att avgöra om målet uppnåtts eller inte. Ange i målen till exempel en viss tid, antal reps eller sets osv. Det kan till exempel vara “att hålla front lever i 3 sekunder” istället för “att lära mig front lever”.
A
ktionsinriktade mål – Sätt mål som är inriktade på genomförande för att göra dem mer konkreta och tydliga, då det kan bidra till ökad motivation.
R
ealistiska mål – Sätt höga mål, men inte för höga, då det kan påverka motivationen negativt. De ska vara utmanande och stimulerande men med verklighetsförankring.
T
idsspecifika & tidseffektivt – Sätt både kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål samt en deadline för när dessa del- och slutmål ska uppnås. Detta ger motivation att arbeta tidseffektivt mot målen samt att enbart jobba mot målen och ingenting annat.
Attraktiva – Sätt mål som du känner dig motiverad till att nå och som gör dig taggad bara du tänker på dem. Något som får dig att hoppa upp ur sängen varje morgon!

Hoppas att du nu lärt dig något nytt som du kan ta med till din egen träning och utvecklas ännu mer!

Gott nytt år och god fortsättning hälsar Svenska Calisthenicsförbundet!

Fler Inlägg

Resultat Freestyle SM 2023

Resultat Freestyle Herrar   Placering Namn Total poäng 1 Simon Imhäuser 39,66 2 Benjamin Campbell 36,32 3 Jakob Fogelklou 20,65 4 Gunnar Byström Börjesson 15,30

Resultat Strength & Endurance SM 2023

Resultat Herrar   Placering Namn Total tid Tid exklusive time 1 Dana Star 03:57:74 02:47:74 2 Emil Rajala 04:31:57 03:01:57 3 Adam Ahlberk 05:11:16 04:31:16