FREESTYLE

Freestyle calisthenics

Dela inlägget

REGLER SM 2023 FREESTYLE

Vill du ladda ned det fullständiga reglementet för freestyle calisthenics kan du gör det här:

DEFINITION AV DISCIPLINEN FREESTYLE

Calisthenics Freestyle går ut på att de tävlande ska utföra kombinationer av freestyle-tricks på de tre redskap som ingår i disciplinen – high bar, parallel bars och golv. Det finns fyra bedömningskategorier; Statics, Dynamic Acrobatics, Strength Dynamics och Combinations och det gäller för atleterna att totalt sett samla på sig så mycket poäng som möjligt i de olika kategorierna. Disciplinen ges i två utföranden, damer och herrar. Det finns 10 platser i respektive utförande. Startordningen på de tävlande atleterna dras genom lottning senast två veckor före tävlingen. 

I Freestyle-disciplinen visar atleterna sina bästa färdigheter inom 4 olika kategorier:

ACROBATIC DYNAMICS

Den akrobatiska kategorin består av volter, rotationer och andra rörelser som inkluderar momentum, till exempel 360, shrimp flip och frontflip regrab.

STATICS

Det statiska elementet utgörs av isometriska positioner som kräver att idrottaren håller en viss position i minst 2 sekunder för att kunna bedömas. Exempel på statiska färdigheter är planche, front lever och back lever. 

STRENGTH DYNAMICS

Till skillnad från Acrobatic Dynamics kräver Strength Dynamics att idrottaren använder så lite momentum som möjligt. Rörelser i denna kategori kan vara explosiva eller långsamma men ska alltid vara kontrollerade med minimal sving. Exempel på strength dynamics är front lever pull ups, planche push ups, hefesto, handstand push up och slow muscle up.

COMBINATIONS

Den fjärde kategorin, Combinations, tar hänsyn till hela atletens prestation. Här gäller det att ha ett bra flow och variation mellan olika övningar. Kombinationsdomaren värdesätter även svårigheten när det kommer till övergången mellan olika element. Atletens teknik värdesätts inte, så länge elementet är genomfört. För att utförandet ska räknas som en kombination måste det bestå av minst tre element.

Alla atleter genomför totalt två rundor. Den första rundan är 2 minuter och den andra rundan är 1 minut. Efter att båda rundorna genomförts kommer de totala poängen räknas ihop för att utse vinnaren och resterande placeringar. 

Runda 12 minuter
Runda 21 minut

Den atlet som får flest poäng totalt vinner titeln Svensk Mästare/Mästarinna i FREESTYLE CALISTHENICS 2023.

KVALIFIKATION OCH TÄVLINGSLICENS

Kvalifikation SM

För att vara behörig att tävla i Svenska Mästerskapen måste du inneha ett svenskt personnummer, vara folkbokförd i Sverige sedan minst sex månader tillbaka samt tala svenska till den nivå att du kan förstå reglerna samt hänga med i de konversationer gällande tävlingen som sker på svenska på tävlingsdagen. För atleter under 18 år krävs ett samtyckesformulär undertecknat av vårdnadshavare.

För att delta i Svenska Mästerskapen måste du kvala in. Du ansöker om deltagande på calisthenicsförbundets hemsida (länk). Kvalet till tävlingen öppnar den 30 mars och stänger den 30 april. I din ansökan fyller du i dina kontaktuppgifter, vilken disciplin du söker till samt länk till en oklippt och oredigerad video som är max 2 minuter långt där du genomför en tävlingsrunda enligt beskrivet reglemente.

Minst fyra av förbundet utsedda kompetenta domare kommer att gå igenom alla ansökningar. De 10 personer som har nått högst poäng kommer att kvalificera sig för att tävla i Svenska Mästerskapen i Freestyle Calisthenics. Startordningen på de tävlande atleterna dras genom lottning senast två veckor före tävlingen.

Alla atleter som lyckats kvala in till tävlingen har möjlighet att ange sitt musikval för utförandet upp till 4 veckor innan tävlingen.

Du är som tävlingsatlet tillåten att kvala in till så många discipliner du vill, men kommer endast prioriteras i de två discipliner du söker först. I övriga discipliner läggs du till som reserv, vilket innebär att du har chansen att komma med ifall platserna för disciplinen ej fylls upp. Vid ansökan till två discipliner eller fler skickas flera separata ansökningar in, en för varje disciplin. Det är tillåtet att tävla i två discipliner samma dag. 

Tävlingslicens

För att tävla i Svenska Mästerskapen och andra internationella tävlingar som Nordiska Mästerskapen och Världsmästerskapen krävs innehavande av tävlingslicens. Licensen erhålls genom att registrera sig som tävlingsatlet i Svenska Calisthenicsförbundet. Om du är medlem i en förening görs detta genom att meddela ditt intresse av att tävla till din förening, som i sin tur registrerar dig som tävlingsatlet hos förbundet. Tillhör du ingen förening måste du anmäla dig själv genom att skicka in en ansökan (länk). Så fort medlemsavgiften är betald och mottagen av förbundet är du inskriven som tävlingsatlet och har då licens för att tävla.

Kvalifikation NM

De atleter som placerar sig i topp 4 på resultattavlan från Svenska Mästerskapen direktkvalificeras till Nordiska Mästerskapen inom samma disciplin. Om en atlet som kvalificerat sig till NM tackar nej och väljer att inte åka går platsen vidare till nästa person på resultatlistan.

KLÄDER OCH UTRUSTNING

Varje atlet ska ta med egna kläder till tävlingen. Kläderna ska vara lämpliga i den mening att domarna tydligt ska kunna se atletens leder och rörelser. Kläder med loggor/tryck som gör reklam för föreningar, team eller sponsorer är godkänt – så länge plaggen följer kraven nedan – med undantag om de innehåller reklam för tobak, alkohol, snabbmat eller onlinespel. Då är det inte tillåtet. 

TILLÅTET

 • Överkropp: Tight linne, tight t-shirt eller långärmad kompressionströja. För damer är även tank top eller sport-bh godkänt och för herrar är även bar överkropp godkänt.
 • Underkropp: Tights, tighta byxor där knäleden tydligt syns igenom eller shorts som slutar minst 2 cm ovanför knäleden. 
 • Fötter: Slutna skor med sula måste bäras. T.ex. sneakers eller träningsskor. 

EJ TILLÅTET

 • Överkropp: Löst sittande kläder eller långärmad tröja i annat material än kompression.
 • Underkropp: Långa pösiga byxor eller shorts som täcker knät. Korta shorts som slutar närmare grenen än 5 cm.
 • Fötter: Barfotaskor helt i tyg utan robust sula. Lyftarskor med upphöjd häl. 

UTRUSTNING

TILLÅTET

 • Elbow sleeves
 • Wrist wraps
 • Flytande kalk
 • Block/pulver kalk
 • Magnesium

EJ TILLÅTET

 • Handskar
 • Knee wraps
 • Tjockare armbågsskydd

UTFÖRANDE OCH BEDÖMNING

Allmän information

Disciplinen döms av fyra domare utsedda av Svenska Calisthenicsförbundet som alla bedömer var sin kategori: Statics, Dynamic Acrobatics, Strength Dynamics och Combinations. Domarna kommer att vara väl tränade i att döma sin kategori och ha en bra kännedom om freestylediscliplinen.

Bedömning av rundan

Varje kategori ger atleten maximalt 10 poäng. Det innebär att det maximala antalet poäng per omgång är 40 poäng. Poängen hänger inte kvar till nästa omgång.

Om två atleter uppnår samma antal poäng kommer den som har högst poäng i Combinations att väga tyngre. Om atleterna fortfarande delar samma antal poäng kommer domarna tillsammans att diskutera den övergripande prestationen och stilen för varje idrottare för att avgöra den bättre. Domarna kommer att dokumentera varje idrottares prestation, så att den kan granskas. Varje domare kommer att dokumentera informationen som är specifik för sin kategori.

Bedömning av ett enskilt element

Domarna kommer att använda den gemensamma kunskapen om sporten OCH kunskapen om de nordiska och nationella standarderna för att utvärdera prestationerna. 

Exempel:

Om en full planche är ett svårt moment för alla atleter att utföra och endast en atlet kan utföra en clean full planche, måste domarna bedöma detta element med högt antal poäng av maximalt.

Om en full planche är ett enkelt element som alla atleter kan prestera med clean form, måste domarna bedöma detta element med lägre antal poäng av maximum.

Detta kommer att påverka alla element i enlighet därmed så att relationen mellan dem förblir korrelerad.

Avdrag

UPPREPNING av samma element under en omgång kommer att göra att poängen för det specifika elementet reduceras. Poäng-värdet för det avdragna elementet är 60 % av det fulla värdet av elementet när den tidigare utfördes.

Exempel: (Alla element i detta exempel utförs på samma sätt. Poängen i exemplen är påhittade).

 • Full planche 1:a gången – 100 poäng
 • Full planche 2:a gången – 60 poäng
 • Full planche 3:e gången – 36 poäng
 • Full planche 4:e gången – 22 poäng
 • Full planche 5:e gången – 13 poäng…

Avdrag görs inte om elementen utförs med en variation så att elementets karaktär är annorlunda. Detta skulle vara att utföra elementet med annan utrustning eller med annat grepp.

Exempel: (Alla element i detta exempel är olika varianter. Poängen i exemplen är påhittade).

 • Full planche (på parallell bars)
 • Full planche (på high-bar, pronerat grepp)
 • Full planche (på high-bar, supinerat grepp)
 • Full planche (på marken)
 • Full planche (iguana) …

KVALITETEN av ett enskilt element bedöms av domaren som utsetts till den kategorin. Domaren kommer att utvärdera kvaliteten på det utförda momentet och göra avdrag för poängen som ges för det enskilda momentet. Det maximala avdraget är 50 % av antalet poäng som ges från ett perfekt utförande av nämnda element.

Exempel: (Poängen i exemplen är påhittade).

 • Full planche (perfekt form) – 100 poäng (100%)
 • Full planche (på gränsen till att betraktas som en fail) – 50 poäng (50%)

Exempel 2: (Poängen i exemplen är påhittade).

 • Handstand push-up (fullt rörelseomfång) – 50 poäng (100%)
 • Handstand push-up (på gränsen att betraktas som en fail på grund av kort rörelseomfång) – 25 poäng (50%)

AVDRAG PÅ STATIC HOLDS är beroende av längden på utförandet av det statiska elementet. För att få maximalt antal poäng från ett enskilt element måste atleten hålla ett statiskt element i 3 sekunder. Minsta antal poäng fås genom att hålla ett statiskt element i 2 sekunder. Antalet poäng kommer att vara 50 % av antalet poäng för perfekt genomförda 3 sekunders hold.

Exempel: (Elementen i det här exemplet utförs med perfekt form. Poängen i exemplen är påhittade).

 • Full planche (i 3 sekunder) – 100 poäng (100%)
 • Full planche (i 2,7 sekunder) – 85 poäng (85%)
 • Full planche (i 2,5 sekunder) – 75 poäng (75%)
 • Full planche (i 2 sekunder) – 50 poäng (50%)

Fails

Elementet betraktas som ett misslyckat försök om:

 • Det akrobatiska dynamiska elementet är inte avslutat. Atleten missar stången, eller slår i marken så att det tydligt påverkar deras avslutande av rörelsen.
 • Atleten misslyckas med att hålla ett statiskt element helt stilla i minst 2 sekunder ELLER om formen på elementet inte är tillräcklig.
 • Det styrkedynamiska elementet inte utförs med tillräckligt rörelseomfång.

Om idrottaren fångar ett akrobatiskt dynamiskt element med en hand, betraktas det inte som ett misslyckande, utan ett avdrag ges av den dynamiska akrobatiska domaren. Om idrottaren tydligt utför en enhandsrörelse målmedvetet ges inte avdraget.

Om utrustningen är gjord så att det är svårt för längre idrottare att utföra sin rutin utan att slå i marken, måste domarna ta hänsyn till detta när de dömer.

Fails i Combinations

Avbrottet av en kombination inträffar om:

 • Något av elementen misslyckas (se ovan).
 • Atleten kliver av utrustningen.
 • För lång paus mellan elementen.

Om atleten flyttar från utrustning till en annan målmedvetet som en del av en kombination (till exempel: går från high-bar till p-bars) betraktas det inte som ett misslyckande.

Kombinationsdomaren kommer inte att ta hänsyn till kvaliteten på enskilda moment som utförs av atleten om de genomförs framgångsrikt.

KOMMUNIKATION & MUSIK

START av rundan 

Atleter som kommer till scenen kommer att ha sin förberedelsetid innan de börjar sin runda. När tävlande är redo att starta signalerar de till huvuddomaren (Domare 1). När signalen ges kommer en 10-sekunders timer att börja förbereda sig för framförandet. Under denna tid bedöms inte element som atleten utför. Efter 10 sekunder hörs ett ljud och timern visas. Efter ljudet kan atleten starta sin runda. 

AVSLUT av rundan

Atletens prestation är avslutad när timern går ut eller när den tävlande väljer att avsluta rundan genom att indikera detta för huvuddomaren (Domare 1). 

Musik 

Musiken startar antingen när 10-sekunders timern startar ELLER när atletens runda startar.

Fler Inlägg

Resultat Freestyle SM 2023

Resultat Freestyle Herrar   Placering Namn Total poäng 1 Simon Imhäuser 39,66 2 Benjamin Campbell 36,32 3 Jakob Fogelklou 20,65 4 Gunnar Byström Börjesson 15,30

Resultat Strength & Endurance SM 2023

Resultat Herrar   Placering Namn Total tid Tid exklusive time 1 Dana Star 03:57:74 02:47:74 2 Emil Rajala 04:31:57 03:01:57 3 Adam Ahlberk 05:11:16 04:31:16